Η Γέφυρα

Η Γέφυρα είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  - που μέσω του Social  Street Work – προσεγγίζει  χωρίς  διακρίσεις  ευάλωτες ομάδες  ανθρώπων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στηρίζουμε την καθημερινότητά τους και  υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους.  

Το Όραμά μας

Να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι  για τον κόσμο και το μέλλον του, να σκέφτεσαι για σένα ενώ ταυτόχρονα σκέφτεσαι για όλους τους άλλους και κάνοντας αυτό, να μιλάς …

Social Street Work

Αποτελεί  την κύρια και βασική μας δραστηριότητα κατά την οποία εφαρμόζονται οι αρχές του οργανισμού ‘ Dynamo  International ‘

Οι Δράσεις μας

Η «Γέφυρα» προσφέρει κοινωνική εργασία στο δρόμο και μέσω των ομάδων της έχει μια συνεχή παρουσία σε Αθήνα & Πειραιά.

Συμμετοχή

Γίνε και εσύ μέρος της ομάδας της Γέφυρας και στήριξε με τη συμμετοχή σου τις δράσεις της, διέδωσε τις ιδέες μας και τον εθελοντισμό …

Στήριξε την προσπάθεια

Η Γέφυρα είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  – που μέσω του Social  Street Work – προσεγγίζει  χωρίς  διακρίσεις  ευάλωτες ομάδες  ανθρώπων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στηρίζουμε την καθημερινότητά τους και  υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους.

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

Γέφυρα - ΜΚΟ - Βοήθεια Αστέγων

Να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι για τον κόσμο και το μέλλον του, να σκέφτεσαι για σένα ενώ ταυτόχρονα σκέφτεσαι για όλους τους άλλους