Συμμετοχή

Γέφυρα - ΜΚΟ - Βοήθεια Αστέγων

Να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι για τον κόσμο και το μέλλον του, να σκέφτεσαι για σένα ενώ ταυτόχρονα σκέφτεσαι για όλους τους άλλους